Zusterclubs

De P6 Rover Owners Club bestaat sinds 1992 en is daarmee de oudste P6 club in Engeland, met ruim 900 leden Wereldwijd ook de grootste. Een club die al vele jaren professioneel aangestuurd wordt door haar voorzitter Deborah Stanley.

 

Deborah is over de jaren een goede vriend van uw voorzitter geworden en met veel plezier bezoek ik van tijd tot tijd evenementen van de P6ROC.

 

Een aantal ROCH leden is ook lid van de P6ROC. Persoonlijk kan ik een ieder die de overtocht naar Engeland wel eens maakt of overweegt te gaan maken, van harte adviseren dit te laten samenvallen met een P6ROC evenement. 

 

De Club Seventyfive a.s.b.l. werd in 2002 door 12 gebruikers van de Ulltimate Rover 75 Web Site opgericht. Het achtervoegsel "a.s.b.l." staat voor "association sans but lucratif", hetgeen betekent "Vereniging zonder winstoogmerk“.

 

De Club is officieel ingeschreven in Luxemburg, het hart van Europa. Daarbij staat de Europese gedachte voorop. Doel van de Club is om mensen met dezelfde intressen uit heel Europa (en ook daarbuiten) samen te brengen.

 

Voor meer informatie kunt u het logo aanklikken.