Rover Owners Club Holland

Bestuur & ledenlijst

Bestuur ROCH

 

Harry Verhulst        Voorzitter                        

voorzitter@roverclub.nl

 

 

Truus Westland      Secretaris                       

secretaris@roverclub.nl

telefoon : 0049 15141479802

 

 

Hans Middag            Penningmeester        penningmeester@roverclub.nl


Herke Wijnalda       Vice-Voorzitter           herke@roverclub.nl

 

 

Hennie Westland   Bestuurslid                        

Hennie@roverclub.nl

telefoon : 0049 28229773232 

 

 

 

 

Rover Owners’Club Holland - De vereniging

Rover Owners’Club Holland - De vereniging

Rover Owners’ Club Holland - De vereniging:

 

De doelstelling van de vereniging luidt zoals statutair is vastgelegd:

De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen van de instandhouding, van alle personenautomobielen en terreinvoertuigen van het merk Rover, (Land-Rover en Range-Rover daaronder begrepen) welke niet meer in serieproductie worden vervaardigd, dan wel nooit in serieproductie zijn vervaardigd.

 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  1. te bevorderen dat de leden de in hun bezit zijnde automobielen die voldoen aan de omschrijving van het doel van de vereniging in zo goed mogelijke staat te brengen c.q. te houden,
  2. de leden bij de onder 1. bedoelde activiteiten raadgevende zowel als daadwerkelijke steun te verlenen,
  3. het uitgeven van een periodiek, de Viking
  4. het inzetten van adequate communicatie middelen.
  5. het organiseren van activiteiten die de onderlinge samenhang van de leden bevorderen.

HIERONDER EEN PDF-bestand met de ROCH statuten......

afschrift__digitaal____akte_stat.wijz._rover_owners_club_holland_2023.pdf